Vyklízení pozůstalostí

 

NABÍZÍME

 • vyklízení bytů, vyklízení celých pozůstalostí, vyklízení nemovitostí
 • vyklízení bytů po zemřelém, vyklízení bytů po skončení nájmu
 • vyklízení půdy, vyklízení sklepů, úklidové práce, vyklízení nemovitostí
 • odvoz odpadu na sběrný dvůr, odvoz na skládku, přistavení kontejneru

ODVOZ NA SBĚRNÝ DVŮR

 • Objemný odpad (sedačka, zařízení domácností)
 • Kovový odpad
 • Papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • Pneumatiky (příjem za 25 Kč/Ks)
 • Elektrozařízení (pračky, televize, rádia, sporáky)
 • Dřevěný odpad (nábytek)
 • Odpad ze zeleně
 • Nebezpečný odpad – přijímají 3 sběrné dvory v Praze (mimo eternitu a azbestu)

 
 
Sběr zdarma platí pro fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území městské části Praha a fyzické osoby, které předloží provozovateli sběrného dvora smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad.
Do sběrných dvorů je možný pouze vjezd vozidel s celkovou hmotností max.do 3,5 t.  

FOTOGALERIE vyklízení bytů